Thông báo trả cổ tức năm 2021

thong bao tra co tuc 2021

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

Mẫu giấy đăng ký thông tin tài khoản nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2021

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021