CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

(HANOI KNITTING JOINT STOCK COMPANY - HKC)

Lô2 – CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai
quận Bắc Từ Liêm
Hà Nội, Việt Nam

ph: +84 24 3 8362027
fax: +84 24 3 8362470

Copyright 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI (HANOI KNITTING JOINT STOCK COMPANY - HKC). All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

Lô2 – CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai
quận Bắc Từ Liêm
Hà Nội, Việt Nam

ph: +84 24 3 8362027
fax: +84 24 3 8362470