Năng lực sản xuất

1. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành dệt may;

2. Nhập khẩu các thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phục vụ cho sản xuất của ngành dệt may;

3. Liên doanh, hợp tác sản xuất với các tổ chức kinh tế trong và nước ngoài;

4. Nhận uỷ thác xuất, nhập khẩu các sản phẩm ngành dệt may, ngành điện, điện máy và tư  liệu tiêu dùng;

5. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khách du lịch; 

6. Kinh doanh bất động sản, cho thuê trụ sở, văn phòng, nhà ở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm./.